Супервизија из области хранитељства за стручне раднике центара

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, уз подршку УНИЦЕФ-а, активно проводи супервизије за стручне раднике центара за социјални рад широм Републике Српске, а ово је трећи сусрет овог типа.  Супервизије су организоване у четири супервизијске групе које су регионално распоређене и које чине професионалци из центара за социјални рад који су претходно прошли обуке из области хранитељства.  Супервизију воде експерти из Холандије, а у фокусу је начин проналаска адекватних хранитељских породица, практичне вјежбе, упознавање са примјерима из Холандије, методе рада са дјецом и хранитељима, процјена сигурности, професионалне компетенције, емоције и вриједности.  Супервизија има изузетан значај за спречавање професионалног сагоријевања, важно је да се континуирано проводи.