Stručni radnici Centra obišli štićenike u ustanovama socijalne zaštite

Dana 29.12.2016.godine direktorica Centra, Maja Špica i stručni radnici, Senka Jujić, Vesna Mijić i Smilja Prodanović obišli su korisnike smještene u ustanove socijalne zaštite,  Dom za mušku djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor i Dom za starija lica Prijedor. U navedene ustanove smješteno je osam lica iz naše Opštine, od kojih je petoro u Domu za starija lica. Ovom prilikom uručili smo im pakete i novogodišnje paketiće za djecu. U prijatnom ambijentu, koje nam je obezbijedilo osoblje ustanova,  družili smo se sa korisnicima. Cilj posjete je pružanje podrške i empatije korisnicima, unapređenje saradnje sa domovima, ali i  nadzor nad kvalitetom usluge koju pružaju korisnicima.