Specijalizovano hraniteljstvo

Stručni radnici Centra, učestvovali su na edukaciji za specijalizovano hraniteljstvo. Edukacija je počela u septembru mjesecu, a provodiće se kontinuirano  u RS-u, kako bi svi stručni radnici koji rade u ovoj oblasti stekli i unaprijedili stručna znanja.  Cilj specijalizovanog hraniteljstva je osposobiti što više porodica za specijalizovano hraniteljstvo u Republici Srpskoj, kako bi djeca sa smetnjama u razvoju imala zdravije odrastanje i bila u što manjem broju smještena u institucije. Edukacija je namijenjena stručnjacima koji rade u centrima za socijalni rad kako da pronađu, obuče i motivišu ljude da se bave specijalizovanim hraniteljstvom. Cilj je da  djeca sa smetnjama u razvoju nisu u institucijama, odnosno da se djeca i mladi sa smetnjama u razvoju izmijeste iz institucija, u slučaju gdje je to moguće i  smjeste u porodicu gdje će imati kvalitetnije uslove za odrastanje. Edukacije, i za specijalizovano hraniteljstvo, vode  eminentni stručnjaci iz Holandije, Rene de Bot,  koji već imaju iskustva u ovoj oblasti koji će svoja iskustva prenijeti predstavnicima centara za socijalni rad iz cijele Republike Srpske,  Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ Banjaluka i Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd. U radionici učestvuju i predstavnici institucija koje se bave djecom sa smetnjama u razvoju da pokažu kako se radi sa gluvom i nagluvom djecom, šta je potrebno za slijepu djecu, te djecu sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima. Dvodnevna edukacija je posvećena djeci sa smetnjama u razvoju. Porodica koja želi da brine o djeci sa smetnjama u razvoju potrebno je da usvoji nova znanja i vještine, kao što je prilagođavanje prostora da dijete može ući ako je u kolicima, te da nauče znakovni jezik ako se brinu o gluvom djetetu, te druga stručna znanja o brizi i njezi o djetetu sa smetnjama u razvoju.  Neophodno je da ova znanja i vještine unaprijede i stručni radnici Centra, kako bi unaprijedili svoje kompetencije i mogli prenijeti porodicama, potencijalnim hraniteljima. Svako dijete bez roditeljskog staranja prošlo je određene traume,  posebno djeca sasmetnjama, pa je porodicama potrebna dodatna motivacija.