Socijalizacija djece Republike Srpske

Projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2018.god.“, koji raspisuje Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu RS, ove godine realizovaće se četrnaesti put.  Ispred opštine Kozarska Dubica ide 25 djece, od čega 13 u stanju socijalne potrebe ispred Centra za socijalni rad, šestoro ispred Boračke opštinske organizacije, četvoro ispred Udruženja četvoro i više djece i dvoje djece ispred Udruženja „Rastimo zajedno“, u pratnji dva vaspitača. Djeca će boraviti u hotelu u odmaralištu Bečići, Crna Gora u periodu od  16 -25.08.2018.godine. Projekat je veoma značajan, jer omogućuje da se djeci, iz porodica u stanju socijalne potrebe,  obezbijedi boravak na moru, gdje im se uz mnogobrojne aktivnosti sa stručnim radnicima, razvijaju socijalne kompetencije, empatija i uče toleranciji i uvažavanju različitosti.  Projekat finansira Fond dječije zaštite,  Bijeljina. Svake godine Centar, odnosno Opština finansira troškove džeparca za djecu.