Skupština opštine usvojila Akcioni plan jačanja sistema  socijalne zaštite i inkluzije Opštine Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu

Dana, 24.11.2017.godine, Skupština opštine Kozarska Dubica na 13. redovnoj sjednici, usvojila je jednoglasno „Akcioni plan jačanja sistema  socijalne zaštite i inkluzije Opštine Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu“, što znači da su podržali da Opština nastavi finansirati aktivnosti Dnevnog centra i nakon završetka projekta.