Скупштина општине усвојила Акциони план јачања система  социјалне заштите и инклузије Општине Козарска Дубица за 2018-2019. годину

Дана, 24.11.2017.године, Скупштина општине Козарска Дубица на 13. редовној сједници, усвојила је једногласно „Акциони план јачања система  социјалне заштите и инклузије Општине Козарска Дубица за 2018-2019. годину“, што значи да су подржали да Општина настави финансирати активности Дневног центра и након завршетка пројекта.