Сједница Комисије за социјалну заштиту и инклузију

Дана, 15.11.2017.године, у просторијама Центра за социјални рад  одржана је пета редовна сједница Комисије за социјалну заштиту и инклузију на којој је усвојен Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Козарска Дубица за 2018-2019.годину. Усвојени Акциони план, након реализоване Фокус групе са корисницима од 05.10.2017.године и Јавне расправе од 10.11.2017.године,  биће упућен Начелнику Општине и Скупштини општине на усвајање. Циљ је да се пројектне активности наставе и након завршетка пројекта. Комисија за социјалну заштиту и инклузију је започела са радом у фебруару 2017.године, након именовања од стране Начелника Општине, и до сада је провела активности анализе стања социјалне заштите и инклузије путем секториских упитиника по институцијама. Израдила докуменат „Анализа стања социјалне заштите и инкузије“ на основу којег је израђен „Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије за 2018-2019.годину“. У мају мјесецу,  Комисија је присуствовала дводневној едукацији,  везано за проведбу УНИЦЕФ програма, укључујући имплементацију пројекта „Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породица“ . Едукацијa је рађена на тему израде  акционих планова и јачања стручних компетенција чланова у провођењу  социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу. Успоствљен је „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју при Центру за социјални рад“, који је почео са радом у септембру 2017.године. Поред дневног боравка и исхране у Дневном центру се проводе стручне услуге дефектолога, логопеда, психолога, педагога, социјалног радника и љекара – педијатар. Обезбјеђена је персонална асистенција за дјецу,  током боравка у Дневном центру. Едукативне и креативне радионице проводе се двапут седмично за дјецу и стручне радионице за родитеље. Педијатар једном мјесечно врши преглед дјеце и сходно стању проводе се мјере. Логопед је прегледао и донио налаз и мишљење за 108 дјеце (78 типичне дјеце са сметњма у говорно – гласовној комуникацији, са списка који су делегирале основне школе и 30 дјеце са сметњама у развоју која су прошла Првостепену стручну комисију за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњма у развоју). Тренутно је у третману 15 дјеце, а  проширује се сходно листи чекања. Набављена је и специфична опрема – дигитални логопедски сет „Behringer“, који се користи у савременој логопедској рехабилитацији слушања и говора, уз обуку за логопеда.  Вриједност ове опреме је 5.000,00КМ. Комисија за социјалну заштиту и инклузију уз Оперативни тим, је трајно тијело и даље ће радити у правцу унапређења положаја маргинализованих група становништва.

 

РТВ КД