Seminar o autizmu

U subotu, 19.05.2018.godine, stručni radnici Dnevnog centra Centra za socijalni rad i Udruženja „Rastimo zajedno“, prisustvovali su seminaru o autizmu, koji je održan u  amfiteatru Bolnice Gradiška. Seminar je organizovalo  Udruženja roditelja djece sa autizmom „Duga“ iz Gradiške, a riječ je  o najvećim svjetskim medicinskim dostignućima  iz oblasti autizma. Cilj je da se unaprijede stručna znanja u radu sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju i da se pruži podrška roditeljima. O autizmu su govorili članovi Svjetske organizacije za autizam,  specijalista pedijatrije Brigita Eser i farmaceut iz oblasti autističnog spektra profesor Barnd Eseriz Njemačke, specijalista psihijatrije razvojnog doba Milijana Selaković i logoped Katarina Bojović iz Beograda.  U prezentaciji dr Selaković navodi se da je autizam najteži razvojni poremećaj u porastu. Ona je navela da je 80-ih godina prošlog vijeka simptome autizma imala jedna od 2500 beba, prošle godine jedna od 59 beba, a da su prognoze da će 2025. godine svaka druga beba imati simptome autizma. Cilj je rana intervencija, jer prepoznavanjem ranih simptoma autizma i ranim medicinskim tretmanom, preko 60% djece normalno krene u školu. U svijetu se rade ogromna istraživanja o autizmu, ali još nije utvrđen pravi razlog njegovog nastanka. U cilju unapređenja saradnje, u narednom periodu potpisaće se Sporazum o saradnji između JU Centra za socijalni rad i  Udruženja roditelja djece sa autizmom „Duga“ iz Gradiške.