Регионална специјалистичка обука за провођење медијације (посредовања)

Радна група за провођење медијације (посредовања) према малољетним преступницима код изрицања васпитних препорука „лично извињење оштећеном“ и „накнада штете оштећеном“, именована од стране Министра здравља и социјалне заштите Републике Српске, чији је члан и директорица Центра за социјални рад, Маја Шпица, успјешно је завршена и на регији Добој.

Едукација је тродневна и састоји се од теоријског и практичног дијела. Програм је припремљен од Министарства здравља и социјалне заштите уз подршку УНИЦЕФ-а у БиХ, Министарства правде Републике Српске и правосудних институција. До сада је едукацију успјешно завршило пет група, које обухватају 25 центара и више од сто стручних радника. У наредном периоду очекује се едукација за бањалучку и приједорску регију.

Посебно су значајне оне улоге које орган старатељства има у кривичном поступку према малољетницима. Те улоге, огледају се, поред осталог, у томе што орган старатељства утиче на избор средстава и мјера заштите, односно у кривично-правном смислу он утиче на избор санкција на тај начин, што подробним испитивањем личности малољетника и утврђивањем социјално-психичке и емоционалне зрелости, услова живота, односа у породици и узрока преступничког понашања, предлаже суду одговарајуће видове заштите или санкција према специфичностима сваког конкретног случаја.

Циљ медијације у кривичном поступку јесте да малољетни преступник не улази у поступак судова и тужилаштава и не доживљава стрес, већ да се на њега покуша васпитно дјеловати кроз препоруке и извињење оштећеном, те накнаду евентуалне штете.Када центар за социјални рад заприми цјелокупан предмет у коме се налаже провођење поменутих васпитних препорука кроз провођење медијације, руководилац установе доноси одлуку о именовању особе која ће проводити медијацију. Потребно је да је стручни радник који је именован за провођење медијације прошао адекватну специјалистичку обуку за провођење посредовања с малољетницима у кривичном поступку, и да посједује одговарајући сертификат за рад с дјецом и малољетницима у кривичном поступку.

Предности примјене васпитних препорука могу се сублимирати у сљедећем: малољетни учиниоци кривичних дјела имају много више добити од примјене начела васпитања у односу на примјену  начела кажњавања, смањује се стигматизација дјеце у сукобу са законом, а значајно се могу умањити негативне посљедице судског поступка по малољетне учиниоце кривичних дјела, уз очекивање  да ће се понављање кривичних дјела избјећи.