„RAVNOPRAVNO za žene na selu! 2016“

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske kontinuirano  provodi kampanju „RAVNOPRAVNOST za žene na selu!“, u cilju podizanja svijesti o važnoj ulozi i doprinosu žena na selu, te unapređenja njihovog položaja. Svake godine širom Republike Srpske obilježava se 15. oktobar – Međunarodni dan žena naselu.