Rad Centra socijalni rad za vrijeme trajanja opasnosti od virusa korona

Rad u JU Centru za socijalni rad Kozarska Dubica za vrijeme trajanja opasnosti od virusa korona,  odvijaće se u skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske, kao i na osnovu Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije.  Radno vrijeme sa strankama je od 08:00  do  13:00 časova, svaki radni dan. Radi ostvarivanja svojih prava stranke nas mogu kontaktirati putem mejla i telefona navedenih na sajtu. Stručni radnici Centra i za vrijeme vanrednog stanja nastavljaju rad na terenu sa najugroženijim grupama naših sugrađana.