Протокол о поступању и сарадњи надлежних институција и организација с циљем унапређења мултисекторалног приступа социјалне заштите и инклузије

Данас је у кабинету Начелника Општине, потписан „Протокол о поступању и сарадњи надлежних институција и организација с циљем унапређења мултисекторског приступа социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма“. Потписници Протокола су Начелник Општине и представници институција и организација Општине: ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица,ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ Коз. Дубица, ЈУ ДВ “Пчелица” Коз. Дубица, ЈУ ОШ „В. С. Караджић“ Коз. Дубица, ЈУ ОШ „С. Сава“ Коз. Дубица, ЈУ ОШ „Мајка Кнежопољка“ Кнежица, ЈУ СШЦ „Никола Тесла“, Коз. Дубица, Полицијска станица Коз. Дубица, Удружење родитеља, дјеце и омладине са посебним потребама „Растимо заједно“ Коз. Дубица. Овај Протокол има за циљ унапређење мултисекторског приступа социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма, те да обезбиједи квалитетнију сарадњу и рад надлежних институција и организација општине Коз. Дубица на активностима пружања подршке и заштите: дјеци и омладини са сметњама у развоју и њихове родитеље, уз опредјељење за поштовање принципа у раду: законитости, транспарентности, партнерства, мултисекторалности, равноправности сполова, одговорности, ефикасности, економичности и професионалне стручности приликом учешћа у заједничком раду кроз реферални механизам.

Циљ је да  кроз реферални механизам праћења, свака од институција са аспекта своје струке, допринесе да се дијете развије до максимума својих потенцијала. Центар за социјални рад јесте носиоц социјалне заштите у локалној заједници, али уз подршку других институција и организација и развијањем мултиусекторске сарадње, може  допринејти унапређењу социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу. Почетком септембра 2017.године, Центар за социјални рад је, уз подршку УНИЦЕФ пројекта успоставио нову услугу: „Успостава дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“, гдје су дјеци и омладини, поред дневног боравка, обезбијеђене стручне услуге социјалног радника, психолога, педагога, дјечијег педијатра, дефектолога и логопеда. Стручни тим Дневног центра чиние представници наведених институција. У Дневном центру проводе се креативне и едукативне радионице за дјецу и едукативне радионице за родитеље. Уз подршку Општине финансира се стручна услуга логопеда из градишке, с обзиром да је овај профил дефицитаран у нашој локалној азједници и родитељи су раније, потребе своје дјеце за овом услугом морали задовољавати у другим градовима. Сада им је ова услуга доступна у њиховој локалној заједници. Тренутно је у третману код логопеда 15 дјеце код, а 63 дјеце на листи чекања, који ће бити обухваћени третманом према редослиједу. Љекар, дјечији педијатар једном мјесечно ради преглед дјеце и сходно томе проводи мјере и даје препоруке. Циљ је да су дјеци и омладини са сметњама у развоју услуге доступне, бесплатне и интегрисане у локалној заједници, а Центар за социјални рад ће и даље радити на унапређењу услуга сходно потребама корисника, нарочито када су у питању социјално искључене и маригинализоване групе корисника.

РТРС