Program:“Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice“

Dana, 17.05.2017.godine u Dječije domu „Rada Vranješević“, održan je prvi sastanak Radne grupe za provođenje aktivnosti na teritoriji Republike Srpske, u okviru Programa:“ Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice“. Sastanku je prisustvovala, direktorica Centra, Maja Špica, kao član Radne grupe. Na sastanku se razgovaralo o svim aktivnostima planiranim za naredni period i predstavljen je plan transformacije Doma. Imenovana Radna grupa će raditi na izradi transformacijskih planova, koordinisanju i usmjeravanju aktivnosti na teritoriji Republike Srpske. Navedeni Program se realizuje u partnerstvu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i UNICEF-a Bosne i Hercegovine. Članovi Radne grupe imenovani su ispred relevantnih institucija, Ministarstva, Centara za socijalni rad i Dječijeg doma.