Prezentacija i implementacija novog programa za ostvarivanje prava iz Zakona o dječijoj zaštiti RS – treći ciklu

Dana 29. i 30.marta 2017.godine, u hotelu „Kardial“ u Tesliću, održana je treća po redu dvodnevna obuka za referente i operatere koji rade na poslovima dječije zaštite, na temu: „Prezentacija i impementacija novog programa za ostvarivanje prava na refundaciju poslodavcu neto isplaćene plate za porodilju za vrijeme porodiljskog odsustva (NP)„.  Ispred našeg Centra učestvovali su radnici Senka Jujić, dipl.pravnik i Nataša Milovčević, operater na poslovima dječije zaštite. Cilj obuke je implemntacija novog programa i edukacija radnika za rad u „novoj bazi“.