Презентација и имплементација новог програма за остваривање права из Закона о дјечијој заштити РС – трећи циклу

Дана 29. и 30.марта 2017.године, у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, одржана је трећа по реду дводневна обука за референте и оператере који раде на пословима дјечије заштите, на тему: „Презентација и импементација новог програма за остваривање права на рефундацију послодавцу нето исплаћене плате за породиљу за вријеме породиљског одсуства (НП)„.  Испред нашег Центра учествовали су радници Сенка Јујић, дипл.правник и Наташа Миловчевић, оператер на пословима дјечије заштите. Циљ обуке је имплемнтација новог програма и едукација радника за рад у „новој бази“.