Prezentacija i impementacija novog programa za ostvarivanje prava na dodatak na djecu (DD) i materinski dodatak (MD)

Dana 01.i 02. februara 2017.godine, u hotelu „Kardial“ u Tesliću, održana je druga po redu dvodnevna obuka za referente i operatere koji rade na poslovima dječije zaštite, na temu: „Prezentacija i impementacija novog programa za ostvarivanje prava na dodatak na djecu (DD) i materinski dodatak (MD)„.  Ispred našeg Centra učestvovali su radnici Senka Jujić, dipl.pravnik i Nataša Milovčević, operater na poslovima dječije zaštite. Cilj obuke je implemntacija novog programa i edukacija radnika za rad u „novoj bazi“. Obaveze centara za socijalni rad, pored omogućavanja učešća radnika na edukaciji, je i uvođenje bržeg internet paketa, dok će  JU fond za dječiju zaštitu obezbijediti potrebnu informatičku opremu.