Преговарање у социјалном раду са тешко сарадљивим корисницима

Дана, 01-02.07.2017.године у Београду, на  програму акредитоване обуке „Преговарање у социјалном раду  са тешком сарадљивим корисницима“,коју воде еминентни стручњаци из области социјалне заштите Републике Србије, Ружица Јелисавац, Милан Самарџија и Сњежана Јовић, учешће је узела  и Маја Шпица, директорица Центра за социјални рад, као гост Ружице Јелисавац. Циљ едукације је подизање квалитета рада професионалаца у систему социјалне заштите кроз јачање компетенција и стицање вјештина у спровођењу стручног поступка којим се штити најбољи интерес корисника. Савремени социјални рад, стандарди социјалног рада, партиципација корисника, промјене у животу корисника, функције преговарања у социјалној заштити, преговарање, елементи преговарања, дефиниције преговарања, врсте преговарања, принципијелно преговарање, постулати,  вјештине преговарача, преговарање у социјалном раду, преговарање са тешко сарадљивим корисницима су неке од тема  обрађане програмом првог и другог дана обуке. Обука садржи и радионички рад – вјежбе одигравања, игре улога, као и тест знања по завршетку обуке и евалуацију.  Поред стицања нових знања и вјештина, едукација је омогућила и размјену искустава у пракси социјалног рада између двије Републике, учење на примјерима добре праксе, као и дружење у пријатној и пријатељској атмосфери уприличеној од стране организатора. Овим путем, захваљујемо се Ружици Јелисавац  на омогућеној едукацији, гостопримству и срдачном дочеку.