Посредовање у поступцима према малољетницима

Радна група Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за активности посредовања у поступцима према малољетницима, учествовала је на студијском путовању, које је организовано уз подршку UNICEF-a Босне и Херцеговине, у периоду од 22-27.10.2017.године. Циљ је посјета релевантним институцијама у Хрватској (Загреб) и Србији (Нови Сад) које су иновиране у процесу поступања према малољетницима у сукобу са законом –  судови, тужилаштва, полиција, центри за социјални рад, факултет, установе за малољетнике и друге институције. Овом приликом, Радна група је учествовала и на Конференцији „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији„, одржане у Београду 25.10.2017.године. У наредном периоду Радна група  ће израдити Програм обуке, примјене и извршења васпитних препорука,  у циљу јачања професионалних компетенција стручних радника ценатар за социјални рад у провођењу васпитних препорука према малољетницима: лично извињење оштећеном и накнада штете оштећеном, примјеном медијацији, односно посредовању.

UNICEF SRBIJA