Округли сто о бесплатној правној помоћи

Стручни радници Центра за социјални рад  данас су присуствовали Округлом столу о бесплатној правној помоћи, одржаном у хотелу Босна, у Бањалуци, у организацији Представништва УНХЦР-а у Бих и  Удружења „Ваша права БиХ“ у циљу унапређења разумијевања система и позитивних правних прописа из области бесплатне правне помоћи, те размјене искустава у овој области.

На Округлом стола учесници су упознати са  Међународним обавезама БиХ из области бесплатне правне помоћи и Стратегијом за реформу сектора правде Бих.

Приступ правди је основно људско право загарантовано Уставом Босне и Херцеговине и међународним инструментима за заштиту људских права, а један од најважнијих механизама за осигуравање једнаког и ефикасног приступа правди је принцип стручне помоћи за све категорије становништва, почевши од оних економски најугроженијих (у стању социјалне потребе, избјеглице из Бих, расељене особе, повратници, Роми, апатриди, особе у ризику од апатридије, избјеглице, тражитељи азила, особе под супсидијарном заштитом…)  које не могу приуштити плаћање правних услуга.

Усвајањем сета закона о бесплатној правној помоћи на свим нивоима у Бих, створене су претпоставке за успоставу учинковитог, функционалног и свеобухватног система пружања  бесплатне правне помоћи за све оне којима је правна помоћ потребна, а нису у могућности сносити трошкове поступака и правне помоћи.