Представљен преднацрт Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Срспкој (2017-2026)

Дана 12.04.2017.године у  Хотелу Јелена у Бања Луци одржан је Округли сто на тему преднацрта Стратегије о унапређењу положаја старијих лица у Републици Српској 2017-2027 на којем су присуствовали и стручни радници ЈУ ЦСР Коз. Дубица, Радмила Дошеновић и Смиља Продановић. Презентовано је 8 стратешких циљева :

  1. Смањење сиромаштва код старијих лица,
  2. Упознавање старијих лица са правима из социјалне заштите,
  3. Унапређење приступа јавним услугама за задовољавање основних животних потреба старијих лица, са посебним освртом на рурална подручја,
  4. Унапређење волонтерских активности за старија лица у локалним заједницама,
  5. Јачање породичне подршке старијим лицима,
  6. Унапређење здравља старијих лица,
  7. Унапређење приступа програмима цјеложивотног учења, спортским и културним садржајима за старија лица и
  8. Превенција насиља над старијим лицима.

Након успјешне презентације вођена је дискусија по битним питањима у вези унапређења положаја старијих лица и унапређења квалитета живота старијих лица. У наредном периоду планирано је одржавање још округлих столова у циљу дискусија о тренутном нацрту Стратегије и представљања  напретка по питањима унапређења квалитета живота старијих лица. Учесницима округлог стола уручен је нацрт Стратегије.