Predstavljen prednacrt Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srspkoj (2017-2026)

Dana 12.04.2017.godine u  Hotelu Jelena u Banja Luci održan je Okrugli sto na temu prednacrta Strategije o unapređenju položaja starijih lica u Republici Srpskoj 2017-2027 na kojem su prisustvovali i stručni radnici JU CSR Koz. Dubica, Radmila Došenović i Smilja Prodanović. Prezentovano je 8 strateških ciljeva :

  1. Smanjenje siromaštva kod starijih lica,
  2. Upoznavanje starijih lica sa pravima iz socijalne zaštite,
  3. Unapređenje pristupa javnim uslugama za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba starijih lica, sa posebnim osvrtom na ruralna područja,
  4. Unapređenje volonterskih aktivnosti za starija lica u lokalnim zajednicama,
  5. Jačanje porodične podrške starijim licima,
  6. Unapređenje zdravlja starijih lica,
  7. Unapređenje pristupa programima cjeloživotnog učenja, sportskim i kulturnim sadržajima za starija lica i
  8. Prevencija nasilja nad starijim licima.

Nakon uspješne prezentacije vođena je diskusija po bitnim pitanjima u vezi unapređenja položaja starijih lica i unapređenja kvaliteta života starijih lica. U narednom periodu planirano je održavanje još okruglih stolova u cilju diskusija o trenutnom nacrtu Strategije i predstavljanja  napretka po pitanjima unapređenja kvaliteta života starijih lica. Učesnicima okruglog stola uručen je nacrt Strategije.