Održana prva redovna sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju

Dana, 29.03.2017.godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali Skupštine opštine, održana je  prva redovna sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju Opštine Kozarska Dubica,  vezano za provedbu UNICEF programa, uključujući implementaciju projekta „Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica“ (CCR). Sastanku su prisustvovali, predstavnica UNICEF-a, članovi Komisije za socijalnu zaštitu i nnkluziju (SZI)  i članovi Operativnog tima  za socijalnu zaštitu i inkluziju pri Komisiji za socijalnu zaštitu i inkluziju (SZI OT), koje je Načelnik Opštine imenovao Rješenjem i Odlukom nakon prvog sastanaka, održanog dana 27.02.2017.godine. Sastanak je otvorio i vodio gdin Goran Dragaš, šef Odsjeka za društvene djelatnosti, kao imenovani predsjednik Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju Opštine Kozarska Dubica, predloživši dnevni red, dok je  gđa Vera Bartel, Asistentica za socijalnu zaštitu i inkluziju UNICEF BiH,  upoznala članove Komisije i Operativnog tima sa programom UNICEF-a i projekta, te obavezama koje sljeduju Komisiju i Operativni tim. Na početku sastanka,  gđa Maja Špica, direktorica JU CSR, takođe,  pozdravila je sve prisutne, poželjevši dobrodošlicu predstavnici UNICEF-a,  i izrazivši zahvalnost  UNICEF-u na podršci za unapređenje usluga okrenutim ka korisnicima, kao i članovima Komisije i Operativnog tima što su prihvatili odgovornost i obaveze koje proističu njihovim imenovanjem u radna tijela.

Na dnevnom redu razmatrana je i  usvojena:

  • Informacija vezano za uvodni sastanak predstavnika UNICEF-a i opštine Kozarska Dubica od 27.02.2017. godine kada je dogovorena saradnja i partnerstvo u 2017. godini ;
  • Informacija o Projektu „Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica“ (CCR);
  • Informacija o imenovanju SZI Komisije i SZI OT od strane Načelnika Opštine Kozarska Dubica;
  • Usvajanje Pravilnika o radu SZI Komisije;
  • Usvajanje Pravilnika o radu SZI Operativnog tima;
  • Usvajanje Plana rada SZI Komisije za 2017. godinu, uključujući Plan rada SZI Komisije za 2. kvartal 2017. godine;
  • Usvajanje Plana rada SZI OT za 2017. godinu, uključujući Plan rada SZI OT za 2. kvartal 2017. godine;
  • Usvajanje SZI sektorskih upitnika kao instrumenta za prikupljanje podataka i kreiranje dokumenta koji se odnosi na analizu situacije u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica.

Dogovorene su aktivnosti vezano za popunjavanje SZI sektorskih upitnika i njihove finalizacije, te okvirnog datuma druge redovne sjednice SZI Komisije kada će se isti usvajati.

 

 

RTV KD