Одржана друга фаза обукa за израду планова интегритета

Дана 12.04.2017.године, са почетком у 11,00 часова, у хотелу „Приједор“ у Приједору, Министарство правде РС , као носилац и координатор антикоруптивних активности у Републици Српској, одржало  је другу фазу обуке за израду планова интегритета  у цијелом јавном сектору,  ради побољшања и превенције у борби против корупције.Значај  обуке је немјерљив јер ће учесници  савладати механизме којима ће, евентуално, предуприједити неке ситуације које могу да доведу до корупције.

Испред Центра за соц. рад Козарска Дубица, обуци је присуствовала  Mr sci. Весна Мијић, соц. радник, која је и члан Радне групе за израду Плана интегритета Центра.

Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској за период 2013-2017. година, те Акционим планом прописана је обавеза да сви државни органи, јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа и сви други субјекти основани Уставом или законима Српске, донесу планове интегритета.

Рјешење о именовању Радне групе за израду Плана интегритета Центра, као и Обавијест за запослене, завршено је у претходном периоду.  Радна група за израду Плана интегритета испред ЈУ „Центар за социјални рад“ Козарска Дубица, именована је у саставу:

  • Сенка Јујић, дипл правник,  самостални стручни сарадник за правне и нормативне послове, координатор радне групе;
  • Mr sci. Весна Мијић, соц. радник, самостални стручни сарадник за послове социјалног рада, члан;
  • Азра Милуновић, проф. педагогије – психологије,  самостални стручни сарадник за педагошку-психолошке послове , члан;
  • Ивана Милошевић, дипл. соц. радник, самостални стручни сарадник за послове социјалног рада, члан.

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана интегритета Центар  у скалду са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритата у  Републици Српској.

Планови интегритета су показатељ преданости институција да раде на транспарентан начин који омогућава једнак и правдеан приступ свима када је ријеч о услугама, запошљавању и функционисању БиХ на свим нивоима.

Центар за социјални рад Коз. Дубица, ће у наредном периоду приступити изради Плана  интегритета.