Održan drugi sastanak regionalne grupe centara za socijalni rad na temu „Razvoj hraniteljstva u lokalnoj zajednici“.

Dana 02.02.2017.godine

U prostorijama JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka održan je drugi sastanak regionalne grupe centara za socijalni rad, vezano za projekat „Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj“, a na temu „Razvoj hraniteljstva u lokalnoj zajednici“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kao i direktori i stručni radnici centara za  socijalni rad Prijedor, Kozarska Dubica, Laktaši, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Gradiška i Srbac.  U prethodnom periodu  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa  UNICEF-om, organizovalo je niz edukacija koje su stručni radnici ovog centra prošli kako bi osnažili i ojačali kapacitete pri izboru i procjeni hraniteljskih porodica za smještaj djeteta, praćenje, evaluaciju i radu sa biološkim roditeljima, odnosno sa mogućnostima vraćanja djeteta u biološku porodicu.  Cilj je da razvijemo  hraniteljstvo na području lokalne zajednice, kao najbolji vid zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Na sastanku je razmatrano pitanje plana promocije hraniteljstva, kao i metodologija distribucije promotivnih materijala. U veoma konstruktivnoj diskusiji učesnici na čelu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, su postigli zajednički dogovor kada su u pitanju sveobuhvatno aktivnosti promocije, kao i slogan kampanje, logo,  i nacrt promotivnog materijala.  Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite pohvalili su ovakav način organizovanja stručnih sastanaka, te dali svoju punu podršku aktivnostima koje su dogovorene u narednom periodu. Ovakav način razmjene iskustava centara za socijalni rad je prepoznat kao kvalitetan način razmjene informacija, te je predloženo da se zajednička pitanja u narednom periodu aktuelizuju organizovanjem okruglih stolova na različite teme na kojima bi centri iz regije na lakši i jednostavniji način učestvovali u stručnim diskusijama koje su od jednake važnosti svim pomenutim centrima.

 

Glas Srpske

Nezavisne novine

Banjaluka.com