Novogodišnji paketići u Dnevnom centru

Dana 11.01.2018.godine u  Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, organizovana je zabava i podjela novogodišnjih paketića za  korisnike usluga Dnevnog centra.  Zahvaljujemo se Udruženju mladih „Fokus“, koji su donirali 20 paketića za najmlađe korisnike Dnevnog centra. Pored paketića,  djeca su se obradovala i prisustvu Djeda Mraza, a pjesmom i recitacijom upotpunila su ugođaj. Pored korisnika usluga Dnevnog centra, zabavi su prisustvovali i članovi stručnog tima Dnevnog centra i predstavnici Udruženja mladih „Fokus“. Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, uspostavljen je posebno usmjerenim projektom UNICEF-a, pri Centru za socijalni rad, u septembru 2017.godine. U Dnevnom centru, pored dnevnog zbrinjavanja i ishrane djece i omladine sa smetnjama u razvoju, organizuju se stručne usluge socijalnog radnika, pedagoga, psihologa, defektologa, pedijatra i individualni tretman logopeda za djecu i omladinu sa smetnjama u govorno -glasovnoj komunikaciji, kao i stručne i edukativne radionice za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, uz podršku personalnog asistenta  prilikom izvođenja radionica i boravka djece  uopšte.