Недјеља дјетета: едукација за подршку дјеце и омладине са сметњама у развоју

Стручни радници Центра за социјални рад и представник Основне школе Вук С. Караџић, узели су учешће на дводневном округлом столу, одржаном у Теслићу  дана 02 и 03.10.2017.године. Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске отворио је округли сто на тему: „Преглед стања и новости у социјалној заштити у Републици Српској и презентација приједлога новог Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју“ који је окупио више од 150 учесника. Помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Бранка Сладојевић поручила је да нови Правилник о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју предвиђа учешће педагога у првостепеним комисијама у центрима за социјални рад, током процјене дјеце за усмјерење у адекватну школу. Педагог познаје и наставне планове и програме и моћи ће адекватно да упути дијете са сметњама у развоју у школу, а  у директном раду су са таквом дјецом у инклузивним школама. Правилник је рађен са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом, који ће припремати школе о томе какве извјештаје о дјеци требају да упућују центрима за социјални рад, односно првостепеним стручним комисијама. Презентован је и Правилник за самостално обављање послова у социјалној заштити, који предвиђа стручне раднике, који ће самостално обављати послове и пружати нове услуге, чиме ће се постићи ново запошљавање и самозапошљавање стручних људи, који су на бироу. Центри за социјални рад биће упознати са тим лицима, рјешење о њиховом именовању доноси ресорни министар, а обављаће послове из стручне дјелатности за коју имају посебне квалификације. У Теслићу је у оквиру дводневног округлог стола  представљен и Билтен из области социјалне и дјечије заштите, Стратегија унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Српској за период 2017-2026. година са посебним акцентом на положај дјеце са сметњама у развоју и начинима унапређења положаја, ране дететекције и интервенције, те дијагностике.  Округли сто организује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске уз подршку UNICEF-a, a окупио је директорe и стручнe радниke центара за социјални рад, представниke установа социјалне заштите, представнике Републичког педагошког завода и школа, као и представнике Јавног фонда дјечије заштите Републике Српске.  Недјеља дјетета одржава се од 2. до 8. октобра под заједничким слоганом „Дјечији свијет – мој свијет“.