Наставак едукације за стручне раднике Дневног центра

Струни радници Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју, који дјелује при ЈУ Центру за социјални ради Козарска Дубица, присуствовали су на другом дијелу  едукације у оквиру пројекта „Advacement of Early Childhood Services in BiH – Phase V“ којег имплементира „UNICEF“ у сарадњи са Удружењем „EDUS“ Едукација за све. Едукација је одражана у Сарајеву у периоду од 14-16.11.2018.године. У теоријском дијелу обрађивале су се Скале као индикатори одступања дјеце у развоју као и Увод у научно засновану методологију. Након сваког теоријског дијела услиједио је непосредан рад са дјецом. Након завршене Едукације стручним радницима ће бити уручени цертификати.