Конференција локалних радних група за превенцију малољетничког преступништва и примјену алтернативних мјера

Дана, 28.и 29.03.2017.године у Мостару, у хотелу „Мостар“,  одржана је Конференција Локалних радних група за превенцију малољетничког преступништва и примјену алтернативних мјера, у организацији Биро за људска права из Тузле и УНИЦЕФА, а у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Правда за свако дијете“. Пројекат се реализује у сарадњи са Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА), Владом Швицарске и ресорним министарствима и институцијама на државном и ентитетском нивоу.  Пројекат има за циљ пружити подршку јачању система заштите дјеце у контакту са законом у Бих, са посебним фокусом на подршку примјени алтернативних мјера и превенцију малољетничког преступништва. Биро за људска права Тузла је један од стратешких партнера Уницеф-а који учествује у провођењу овог пројекта још од 2010.године.

На конференцији су представници локалних радних група за регију Бихаћ, Приједор, Коз. Дубица, Тузла, Бијељина, Брчко дистрикт, Зеница, Требиње, Чапљина, представили постигнуте резултате рада на унапређењу превенције малољетничког преступништва у протеклом периоду.

Испред наше локалне заједнице Конференцији су присуствовали представници полиције, основних и средње школе, НВО , Центра за ментално здравље и Центра за социјални рад Коз. Дубица.

Представник ЈУ Центра за социјални рад Коз. Дубица, гђа Сенка Јујић, дипл. правник, која је уједно и координатор Радне групе, на Конференцији је представила рад и постигнућа у нашој локалној заједници када је у питању превенција малољетничког преступништва.  Анализа рада показује да је примјеном новог Закона о поступању према дјеци и малољетницима у кривичном поступку („Сл. гласник РС“, број: 13/10.) дошло до смањења броја  кривичних дјела у којима су извршиоци малољетни починиоци. Циљ је, да си и даље кроз мултисекторску координацију и сарадњу те мултидисциплинарни приступ, радити на превенцији малољетничког преступништва.

За период 2017-2018 именована је радна група, која је усвојила пословник о раду и Акциони пан за поменути период.

Овом приликом, гђа Сенка Јујић, обишла је установу социјалне заштите, Дом за старија лица „Миран сан“ Мостар, гдје се на смјештају налази  наша суграђанка.