Комисија за социјалну заштиту и инклузију присуствовала дводневној едукацији

Дана, 25 и 26. маја у Бања Луци,  Комисија за социјалну заштиту и инклузију Општине Козарска Дубица, присуствовала је дводневној едукацији,   везано за проведбу УНИЦЕФ програма, укључујући имплементацију пројекта „Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породица“ . Едукације је рађена на тему израде  акционих планова и јачања стручних компетенција чланова у провођењу  социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу. Комисија је именована од стране Начелника Општине, као трајно тијело и има за улогу  јачање система социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу и унапређење квалитета живота (статуса) социјално искључених категорија становништва. У оквиру наведеног Пројекта, крајњи циљ је отварање Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју, гдје би им се обезбиједио бесплатан приступ и доступност стручним услугама. Претходно, Комисија има за обавезу да уради анализу стања у области социјалне заштите и инклузије на нивоу локалне заједнице и изради двогодишњи Акциони план, који ће усвајати Скупштина Општине.