Сједница Комисије за социјалну заштиту и инклузију општине Козарска Дубица

Дана, 07.03.2018.године у малој сали Скупштине општине, Комисија за социјалну заштиту и инклузију одржала је 7. редовну сједницу, везано за проведбу УНИЦЕФ програма, укључујући имплементацију пројекта:„Дјеца без родитељског старања-Трансформација институција и превенција раздвајања дјеце од породице“.

На дневном реду разматран је и усвојен цјелокупни Извјештај ЈУ Центра за социјални рад о имплементацији посебно усмјереног пројекта „Успостава Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју“  који се имплементирао у периоду 01.09.2017-31.01.2018. године, а финансијска конструкција појекта финализирана током фебруара. Уз подршку Општине буџетом за 2018.годину, Центру су одобрена средстава за наставак пројектних активности.

Информација да је Начелник Општине прихватио годишњи извјештај  СЗИ Комисије за 2017. годину, а који је достављен Начелнику 21.02.2018. године, уз напомену да ће се исти разматрати на дневном реду  СО Козаска Дубица.

Договорен је план рада Комисије и Оперативног тима за наредни период, као и ажурирање матрице мониторинга „Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Козарска Дубица за 2018-2019. годину“ за 1. квартал 2018. године, каи и наставак праћења примјене Протокола о поступању и сарадњи надлежних институција и организација с циљем унапређења мултисекторалног приступа социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма“ у циљу унапређења положаја дјеце и младих са сметњама у физичком и психичком развоју потписаног од стране 10  потписника, потписан 08.11.2017. године.

Усвојени су  записници  са редовних сједница СЗИ Комисије и СЗИ ОТ, те записници са 2. Мониторинг посјете СЗИ Комисије о имплементацији посебно усмјереног пројекта  „Успостава Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју“ који се имплементирао у периоду 1.09.2017-31.01.2018. године од стране ЈУ ЦСР, одржане 29.01.2018. године, уз напомену да је 1. мониторинг Комисије реализован 25.10.2017. године   и записник са 2. УНИЦЕФ Мониторинг посјете од 17.01.2018. године, везано за имплементацију посебно усмјереног пројекта  „Успостава Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју“ који се имплементирао у периоду 1.09.2017-31.01.2018. године од стране ЈУ ЦСР, уз напомену да је 1. УНИЦЕФ мониторинг посјета реализована 9.11.2017. године.

Договорен је датум реализације наредне сједнице СЗИ Комисије општине Козарска Дубица, која ће се одржати крајем априла 2018. године.

Након формалног дјела, Комисија је изразила посебну захвалност представници  УНИЦЕФ-а, Вери Бартел, на досадашњој сарадњи и подршци у реализацији свих активности рада СЗИ Комисије, а посебно реализацији  ПУП-а:“Успостава Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“.

РТВ КД