Komisija SZI u posjeti Dnevnom centru Gradiška

Dana 21.06.2017.godine, članovi Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju  (SZI) Senka Jujić i Maja Špica, obišli su Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju koji djeluje u okviru JU Centra za socijalni rad Gradiška. U prijatnoj atmosferi koju su omogućili ljubazni radnici i direktor Centra Gradiška, članovi SZI Komisije upoznali su se sa aktivnostima i radom Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, Gradiška. Svrha posjete je uvid u primjer dobre prakse, a sve u cilju što bolje realizacije projekta „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „, koji će se u narednom periodu realizovati u našoj lokalnoj zajednici.   Posjeta Dnevnom centru Gradiška je jedna od aktivnosti  Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju (SZI) opštine Kozarska Dubica, a vezano za provedbu UNICEF programa, uključujući implementaciju projekta „Djeca bez roditeljskog staranja – Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica“.