JAVNI KONKURS- „SOCIJALIZACIJA DJECE REPUBLIKE SRPSKE – 2018.god.“

06.02.2018.god

Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu RS raspisao je konkurs za realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2018.god.“

Rok za prijavu djece je do 02.marta 2018.godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Kozarska Dubica.

Ciljevi Projekta:
– stvaranje bar djelimično prbližnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece Republike Srpske;
– socijalizacija i integracija djece sa smetnjama u razvoju;
– razvijanje osjećaja empatije kod djece korisnika Projekta, njihova afirmacija i podizanje nivoa socijalnih kompentencija i upoznavanje sa međusobnim specifičnostima i individualnim razlikama kroz programske aktivnosti i sadržaje.

Ciljne kategorije djece su:                                                                                                  

 1. Djeca i omladina u smetnjama u razvoju;
  2. Djeca sa hroničnim oboljenjima;
  3. Posebno talentovana djeca;
  4. Djeca bez roditeljskog staranja
  5. Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (poremećenih) porodica;
  6. Djeca žrtve nasilja i trgovinom djece;
  7. Djeca iz porodica koji su korisnici stalne novčane pomoći i djeca korisnika prava na dodatak na djecu;
  8. Djeca civilnih žrtava rata i logoraša;
  9. Djeca čiji je jedan ili oba roditelja invalidi od I-IV kategorije (RVI VRS, civilni invalidi, invalidi rada u stanju socijalne potrebe prema mišljenju Centra za socijalni rad);
  10. Djeca iz porodica demobilisanih boraca VRS koji se nalaze u stanju socijalne potrebe;
  11. Djeca višečlanih porodica, lošijeg materijalnog statusa;
  12. Djeca romske populacije;
  13. Djeca, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju.

Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u uslužnom objektu Omladinskom hostelu „Užice“ u Bečićima, opština Budva,  Republika Crna Gora u periodu od  20.05.-21.09.2018. godine.