ЈАВНИ КОНКУРС- „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – 2018.год.“

06.02.2018.год

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту РС расписао је конкурс за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске – 2018.год.“

Рок за пријаву дјеце је до 02.марта 2018.године, у просторијама Центра за социјални рад Козарска Дубица.

Циљеви Пројекта:
– стварање бар дјелимично прближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске;
– социјализација и интеграција дјеце са сметњама у развоју;
– развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника Пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компентенција и упознавање са међусобним специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје.

Циљне категорије дјеце су:                                                                                                  

 1. Дјеца и омладина у сметњама у развоју;
  2. Дјеца са хроничним обољењима;
  3. Посебно талентована дјеца;
  4. Дјеца без родитељског старања
  5. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица;
  6. Дјеца жртве насиља и трговином дјеце;
  7. Дјеца из породица који су корисници сталне новчане помоћи и дјеца корисника права на додатак на дјецу;
  8. Дјеца цивилних жртава рата и логораша;
  9. Дјеца чији је један или оба родитеља инвалиди од I-IV категорије (РВИ ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада у стању социјалне потребе према мишљењу Центра за социјални рад);
  10. Дјеца из породица демобилисаних бораца ВРС који се налазе у стању социјалне потребе;
  11. Дјеца вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
  12. Дјеца ромске популације;
  13. Дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју.

Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у услужном објекту Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима, општина Будва,  Република Црна Гора у периоду од  20.05.-21.09.2018. године.