Gosti u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, danas su posjetili, gđa dr Azra Pašalić,  predsjednik UG „Optimist“, gdin Zijad Čanić i predsjednica Udruženja žena „Berek“, gđa Sabira Medić iz Prijedora, a zahvaljući preporuci i organizaciji Udruženja mladih „Fokus“. Naše goste smo upoznali sa aktivnostima Dnevnog centra, kao i oni nas sa aktivnostima i radom u njihovim udruženjima i stručnim uslugama koje pružaju. Nakon konstruktivnog dijaloga dogovorili smo buduću saradnju.  Ispred Dnevnog centra Centra za socijalni rad zahvljujemo se gostima i Udruženju mladih „Fokus“ na podršci.