Едукација за стручне раднике Дневног центра

Стручни радници Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју ЈУ Центрa за социјални рад Козарска Дубица, присуствовали су тродневној едукацији у оквиру пројекта „Advacement of Early Childhood Services in BiH – Phase V“ којег имплементира „UNICEF“ у сарадњи са Удружењем „EDUS“ (Едукација за све). Главни циљ едукације је промоција и поштивање људских права и стварање учиковитијих и инклузивнијих јавних служби, у вези са рањивим скупинама као што су дјеца и млади са сметњама у развоју, путем оснаживања цивилног друштва и промоцијом сарадње у регији. Стручни радници Дневног центра, поред теоријског дијела имали су прилику да раде и непосредно са дјецом, и примијењују скале и водиче за процјену и израду индивидуалних развојих програма за дјецу од рођења до треће године/од треће до шесте године. Едукација је одржана у Сарајеву, наставак је предвиђен за мјесец новембар.