Dnevni Centar za djecu i omladinu u sukobu sa zakonom

„Djecu i mlade treba vaspitno voditi, a ne gušiti, grubo i nasilno disciplinirati ili ih nekontrolisano i anarhično pustiti da tonu u beznađe sopstvenog neznanja i neiskustva.

Djeca i mladi zaslužuju da im društvo, koje tendira da bude organizovano, civilizirano i efikasno, obezbjedi srećno odrastanje od rođenja, tokom djetinjstva mladalaštva, zrelog doba i do kraja života”

Milić, A. (2010)

Dnevno zbrinjavanje obuhvata različite vrste organizovanih dnevnih usluga i boravka izvan vlastite porodice kroz koje se obezbjeđuju ishrana, njega, čuvanje, briga o zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, psihosocijalna rehabilitacija, radna okupacija i druge usluge.

Dnevni centar za djecu i omladinu u sukobu u zakonu namjenjen je  maloljetnicima u riziku, maloljetnicima koji ispoljavaju neke od asocijalnih oblika ponašanja, maloljetnicima koji se po prvi put pojavljuju kao počinioci prekršaja i krivičnih djela, maloljetnicima koji su višestruki povratnici u činjenju prekršaja ili krivičnih djela. U odnosu na uzrast i krivičnu odgovornost korisnici su djeca i mladi:

  • do 14 godina krivično neodgovorna lica
  • od 14 do 18 godina krivično odgovorna lica:

–   od 14 do 16 godina mlađi maloljetnici

–   od 16 do 18 godina stariji maloljetnici

  • Od 18 do 21 godina mlađa punoljetna lica

Cilj je da se kroz brojne i raznovrsne aktivnosti  mladima pomogne da prevaziđu probleme sa kojima se susreću na svom putu odrastanja, a koji su ih doveli do društveno nepoželjnog ponašanja.

 

Naziv: Dnevni centar za maloljetnike
Adresa: Svetosavska bb, 79240  Kozarska Dubica
Telefon: 00387 52 416 755