Дани социјалне, породичне и дјечије заштите

Радници Центра за социјални рад присуствовали обиљежавању Дана социјалне, породичне и дјечије заштите од 12-14.06.2017.године у Теслићу. Учешће су узели и представници Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Асоцијације социјалних радника Србије, Савеза социјалних радника Федерације БиХ, Омбудсман за дјецу Републике Српске, ОСЦЕ – одјел за људска права, Факултета политичких наука Бања Лука, радници центара за социјални рад   и установа социјалне заштите. Делегиране су теме из области социјалне, породичне и дјечије заштите: Улога и одговорност Завода за социјалну заштиту Србије у спровођењу и унапређењу супервизије у систему социјалне заштите; Зашто су потребне измјене Породичног закона;  Значај планирања социјалне заштите лица са инвалидитетом на нивоу локалне заједнице; Старатељство над одраслим лицима; Једнократне новчане помоћи; Колективни уговор за запослене у социјалној заштити у РС; Поступање орагана старатељства у случајевима насиља у породици; развој дневних центара, те су размјењена искуства професионалаца у пракси.