Japanska Vlada donirala automobil Centru za socijalni rad Kozarska Dubica

Dana 28.10.2016.godine, u Sarajevu u prostorijama autosalona Bunjo, svečano su uručeni ključevi automobila TOYOTA RAV4 JU Centru za socijalni rad Kozarska Dubica. Radi se o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini, a na osnovu iskazanih potreba nadležnih organa za oblast socijalne zaštite, automobili su donirani ustanovama socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. U novembru 2015.godine Centar se prijavio za donaciju Japanske vlade za dodjelu automobila, preko poziva Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Nakon godinu dana provedenih procedura, naš Centar je među prvih 40 centara u BiH koji je dobio ovu vrijednu donaciju. Glavni cilj je donacija humanitarnog karaktera, odnosno povećanje mobilnosti ustanova socijalne zaštite. Donacija je uručena posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH.   Radi se o automobilu Toyota Rav4, motora dizel 2.0, sa Executive  opremom, ukupne vrijednosti   70.000,00 KM.  Ova donacija je od izuzetnog značaja za Centar za socijalni rad Kozarska Dubica, u svrhu unaprijeđenja pružanja usluga na terenu, prvenstveno  osobama sa invaliditetom, starijim osobama i djeci bez roditeljskog staranja, kao i svim licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, i uopšte unaprijeđenju kvaliteta rada Centra i dostupnosti usluga na terenu.