Dobrodošli

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju JU Centra za socijalni rad Kozarska Dubica.  

JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica je javna ustanova koja pruža kompletnu stručno-metodološku podršku, u sprječavanju i rješavanju kompleksnih ljudskih problema i potreba, različitim kategorijama stanovništva. Nosioci stručnih poslova u Centru su profesionalci koji su edukovani za pojedinačni i timski rad sa korisnikom. Socijalni radnici su profesionalci čije obrazovanje i praksa podrazumijeva poznavanje i primjenu  stručnih znanja iz oblasti socijalnog rada, psihologije, prava, socijalne medicine, pedagogije, filozofije i drugih društvenih i humanističkih nauka, kao i specifičnih vještina, tehnika i metoda. Kroz primjenu multidisciplinarnog pristupa u radu, u timu sa pravnikom i psihologom Centra, obezbjeđuje se visoko profesionalna usluga uz poštovanje kodeksa i etike socijalnog rada.

Primjenom principa pravde uz poštovanje ljudskih prava i različitosti, naš cilj je razvoj  socijalne zaštite i unapređenje usluga socijalnog rada, razvijanje mreže saradnje sa korisnicima, drugim institucijama, ustanovama, službama i nevladinim sektorom. U središtu socijalnog rada su pojedinac i porodica, ne samo kao klijent i korisnik prava i  usluga, već kao ravnopravni partneri u kreiranju socijalne politike, sa svim relevantnim institucijama u lokalnoj zajednici, shodno potrebama. Pored obezbjeđenja kvalitetnog provođenja prava i usluga, naš cilj je osnažen pojedinac i porodica, dostojan ravnopravnog društvenog položaja, socijalne uključenosti  i ekonomske sigurnosti.