Одржана Јавна расправа о нацрту Акционог плана

Дана, 10.11.2017.године у малој сали Скупштине општине са почетком у 12,00 часова,  од стране Комисије за социјалну заштиту и  инклузију, реализована  је Јавна расправа у циљу увида у нацрт документа „Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Козарска Дубица за 2018-2019. годину“  и дискусије, те доношење закључака у циљу унапређења поменутог нацрта документа.

Активности Акционог плана за наредне двије године, биће усмјерен на три приоритетне групе  дјеце: Дјецу и омладину са сметњама у развоју, дјецу са сметњама у гласу, говору и језику и дјецу без адекватног родитељског старања. С обзиром на дефинисане приоритетне проблеме, основни циљеви овог Акционог плана су: Успоставити адекватне услуге и механизме сарадње који ће допринијети већој и квалитетнијој укључености дјеце и младих са потешкоћама у физичком и психичком развоју и њихових породица у локалну заједницу; Успоставити адекватне услуге за дјецу са сметњама у гласу, говору и језику, укључујући савјетодавне услуге за дјецу и родитеље; Успоставити адекватне услуге савјетовања и стручног рада са дјецом и младима без адекватног родитељског старања и њиховим родитељима/старатељима.

Присутни грађани су информисани и о резултатима рада Комисије за социјалну заштиту и инклузију и Оперативног тима за социјалну заштиту и инклузију, и садржају Акционог плана и дат је значај приједлозима грађана у циљу унапређења нацрта „Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у општини Козарска Дубица за 2018-2019. годину“.

Родитељи су истакли велико задовољство због успостављања нове услуге дневног збрињавања дјеце и омладине са сметњама у развоју Центра за социјални рад и доступности стручних услуга на једном мјесту. Посебно су истакли значај логопедског третмана, с обзиром на дефицит овог стручног кадра у нашој локалној заједници и досадашњим проблемима око одвођења дјеце у друге градове као и финансијских потешкоћа за реализовање истог. Задовољни су распоредом едукативних и креативних радионица, као и могућношћу дневног боравка дјеце током дана и омогућеним прегледима од стране дјечијег педијатра. Слажу се са предложеним активностима Акционог плана.

Као потребу да се у наредном периоду ријеши, односно уврсти у акциони план, родитељи су истакли превоз дјеце на радионице, јер је већини родитеља проблем превоз дјеце из сеоских подручја, те да би организовање превоза од стране општине, што је њихова препорука, омогућило долазак све дјеце, редовно, на радионице и стручне третмане. Такође, поздравили су нову услугу са назнаком да ће је подржати да буде интегрисана у локалној заједници.

Важно  је да родитељи равноправно учествују и дају своје приједлог за унапређење Акционог плана, јер се ради о потребама њихове дјеце, које они најбоље познају. Суштина је да су им стручне услуге доступне и бесплатне, што је већ успостављено кроз Дневни центар Центра за социјални рад  и да услуга буде интегрисана у локалну заједницу и по завршетку пројекта.

Нацрт двогодишњег Акционог   плана ће након унапређења на сљедећем радном састанку СЗИ Комисије, и усвајања на 5. редовној сједници  СЗИ Комисије планираној 15.11.2017. године, бити упућен на усвајање од стране Начелника Оштине Козарска Дубица и Скупштини општине Козарска Дубица.

 

РТВ КД