Услови за остваривање права и услуга по Одлуци Општине

Проширена социјална заштита је организована дјелатност усмјерена на додатно обезбјеђење социјалне сигурности грађана, која обухвата праћење социјалних потреба појединца, чланова породице или породице у цјелини и пружање помоћи лицима која се налазе у стању социјалне потребе, а у складу са могућностима Општине Козарска Дуибица.

Проширена права и услуге према Одлуци Општине Козарска Дубица су:

 • помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица,
 • рекреација и љетовање дјеце и омладине из сиромашних породица и дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • услуге  персоналне  асистенција за лица са инвалидитетом,
 • једнократне новчане помоћи,
 • субвенционисање трошкова сахране корисника новчане помоћи,
 • субвенција за набавку огревног дрвета, станарине, утрошене електричне енергије и воде,
 • субвенција за набавку народног хљеба и брашна.

 

Потребна документација:

 • захтјев за остваривање права,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • изјава о заједничком домаћинству,
 • увјерења о приходима и имовини за све чланове домаћинства (ПИО, пореска, катастар, борачка..),
 • увјерење о радном статусу за све чланове домаћинства,
 • подаци о сродницима.