Персонална асистенција

Услуге персоналне асистенције предвиђене су Одлуком о проширеним облицима социјалне заштите Општине Козарска Дубица.  Персонална асистенција подразумијева помоћ у облачењу, купању, обављању дневне хигијене, обављању јутарње тоалете, помоћ за обављање физиолошких потреба, храњење, трансфер са колица на кревет и сл.; пратња за одлазак на посао или у школу, пратња за одлазак љекару или социјална активност коју корисник никако не може обављати без помоћи другог лица. Лица и услови за оставривање права на услуге персоналне асистенције дефинисана су Одлуком. Право на услугу персоналне асистенције оставрују 2 лица.