Personalna asistencija

Usluge personalne asistencije predviđene su Odlukom o proširenim oblicima socijalne zaštite Opštine Kozarska Dubica.  Personalna asistencija podrazumijeva pomoć u oblačenju, kupanju, obavljanju dnevne higijene, obavljanju jutarnje toalete, pomoć za obavljanje fizioloških potreba, hranjenje, transfer sa kolica na krevet i sl.; pratnja za odlazak na posao ili u školu, pratnja za odlazak ljekaru ili socijalna aktivnost koju korisnik nikako ne može obavljati bez pomoći drugog lica. Lica i uslovi za ostavrivanje prava na usluge personalne asistencije definisana su Odlukom. Pravo na uslugu personalne asistencije ostavruju 2 lica.