Zaposleni

2015-08-09-21-42-27-009

 Maja Špica, Magistar socijalnog rada

Obrazovanje

Fakultet Političkih nauka, diplomske akademske studije, Studijski program za socijalni rad, Univerzitet u Banjoj Luci – akademsko zvanje – Magistar socijalnog rada.

Filozofski fakultet, odsjek za socijalni rad,  Univerzitet u Banjoj Luci – zvanje diplomirani socijalni radnik.

Psihoterapija, Transakciona analiza – edukant.

Radno iskustvo

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kozarska Dubica – samostalni stručni saradnik na poslovima socijalnog rada i socijalne zaštite. Zaposlena  od novembra 2008. godina.

Vršilac dužnosti direktora od 01.07. – 30.10 2015. godine.

Imenovna za direktora JU Centra za socijalni rad Kozarska Dubica, jednoglasnom skupštinskom odlukom,  30.10.2015.godine.

maja.spica@csrkd.org

Stručni radnici:

Mr sci. Vesna Mijić,  soc. radnik

vesna.mijic@csrkd.org

Radmila Došenović, dipl. menadžer u soc. politici i soc. zaštiti

radmila.dosenovic@csrkd.org

Smilja Prodanović, dipl. menadžer u soc. politici i soc. zaštiti

smilja.prodanovic@csrkd.org

Milan Burazor, dipl. soc. radnik,

milan.burazor@csrkd.org

Ivana Milošević, dipl. soc. radnik

ivana.milosevic@csrkd.org

Azra Milunović, pedagog – psiholog

azra.milunovic@csrkd.org

Senka Jujić, dipl. pravnik

senka.jujic@csrkd.org

Administrativni poslovi

Nataša Milovčević, operater dječije zaštite, protokol i arhiva

natasa.milovcevic@csrkd.org

Mira Kljajić, računovodstvo i finansije

mira.kljajic@csrkd.org

IMG_20150809_094257