Galerija

Socijalizacija djece "Kumbor" 2015.

 

Socijalizacija djece - Bečići 2016.god.

Socijalizacija djece Republike Srpske – Bečići, 2016.g.

 

Radna grupa - Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Maj 2017.godine

Radna grupa – Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice, sastanak, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Maj 2017.godine

Radna grupa – Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice, posjeta Centru za zaštitu odojčadi, djece i omladine Zvečanska, Beograd, Jul 2017.godine

Radna grupa za izradu Programa obuke, primjene i izvršenja vaspitnih preporuka: „naknada štete oštećenom“ i „lično izvinjenje oštećenom“ – posredovanje (medijacija) u krivičnom postupku za maloljetnike , Doboj, 22-23.09.2017.godine

Konferencija „Socijalna zaštita za djecu-razmjena dobrih praksi“, Sarajevo, 16-18.10.2017.godine

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3.decembar 2017.g., u organizacija Udruženja „Rastimo zajedno“. Uručena zahvalnica JU Centru za socijalni rad.

Usvojen Program rada i finansijski plan JU Centra za socijalni rad, Skupština opštine održana 31.01.2018.godine